Oude ondernemersportaal is vanaf 2022 niet meer beschikbaar voor de btw-aangifte

De Belastingdienst raadt ondernemers die voor hun btw-zaken gebruikmaken van het oude ondernemersportaal dringend aan om nu al een overstap te maken naar een andere manier van aangifte doen. Het oude ondernemersportaal is vanaf 2022 niet meer beschikbaar voor de btw-aangifte.

Voor btw-aangiften over 2022 en daarna zijn er drie manieren om aangifte te doen:

Bereid je nu al voor om over te stappen

De Belastingdienst raadt dringend aan om je nu al voor te bereiden op deze overstap. Schaf administratiesoftware aan, schakel een fiscaal dienstverlener in of stap over op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Je kunt direct overstappen, maar je eerste btw-aangifte in Mijn Belastingdienst Zakelijk doe je uiterlijk:

Welke ondernemers kunnen niet overstappen?

Ondernemers die zich niet kunnen inschrijven in het Handelsregister van de KVK kunnen voor de btw-aangifte voorlopig nog gebruik blijven maken van het oude zakelijke portaal. Deze ondernemers kunnen er overigens ook voor kiezen btw-aangifte te doen met behulp van administratiesoftware of via een fiscaal dienstverlener.

Ga voor meer informatie over zakendoen met de Belastingdienst en eHerkenning naar belastingdienst.nl/overstappen en/of belastingdienst.nl/eherkenning.

Oude ondernemersportaal vervalt

Oude ondernemersportaal vervalt, fiscaal dienstverlener helpt

Vanaf 2022 kunt u uw btw-aangiften niet meer doen via het oude ondernemersportaal van de belastingdienst.

De Belastingdienst weet van de ruim 280.000 ondernemingen dat ze nog altijd het oude portaal voor ondernemers gebruiken om btw-aangiftes te doen. Het portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk is gebruiksvriendelijker en ook veiliger. In de brief nodigt de Belastingdienst hen uit de overstap nu al voor te bereiden en verwijst daarbij naar de diensten van de fiscaal dienstverlener voor ondersteuning.

Voor het doen van aangifte via Mijn Belastingdienst Zakelijk is eHerkenning niveau 3 nodig. Doet uw fiscaal dienstverlener de aangiften, dan moet u hem eerst machtigen (zie ook eHerkenning aanvragen). Via het nieuwe Mijn Belastingdienst Zakelijk - en/of uw eigen software - kunt u ook andere btw-zaken regelen, zoals een suppletieaangifte of een opgaaf intracommunautaire prestaties.

Het nieuwe éénloketsysteem

Nederlandse ondernemers kunnen zich vanaf 1 april registreren voor het nieuwe éénloketsysteem

Vanaf 1 juli gaat de nieuwe EU-regeling btw e-commerce gelden. Als onderdeel van deze nieuwe regeling kunnen Nederlandse ondernemers van de vrijwillige Unieregeling gebruikmaken. Deze vrijwillige Unieregeling houdt in dat Nederlandse ondernemers die in de Europese Unie (EU) goederen leveren aan particulieren en/of zakelijke klanten die geen btw-aangifte hoeven doen, de verschuldigde buitenlandse btw via de Nederlandse Belastingdienst kunnen afdragen. Dit heet het éénloketsysteem, het zogenoemde OSS-loket. Hierdoor hoeft de Nederlandse ondernemer zich niet in diverse EU-landen als btw ondernemer te registeren. Voorwaarde is dat de omzet voor afstandsverkopen en digitale diensten binnen de EU meer dan € 10.000 per jaar bedraagt; voor 2021 geldt dit bedrag vanaf 1 juli 2021. Wanneer de Nederlandse ondernemer vanaf 1 juli gebruik wil maken van het éénloketsysteem, dan kan hij zich hiervoor registreren via Mijn Belastingdienst Zakelijk op de website van de Belastingdienst. De ondernemer kan er desgewenst ook voor kiezen om zich te registreren en btw af te dragen in het EU-land van levering.

Ter informatie heeft de Belastingdienst een tweetal whitepapers (btw en douanezaken) gepubliceerd die de Nederlandse ondernemer kan gebruiken als voorbereiding op de nieuwe regels voor e-commerce.

Verder heeft de Kamer van Koophandel op zijn website een overzicht geplaatst over de nieuwe btw-regels voor e-commerce in de EU

 

Veel webshops niet bekend met nieuwe btw-regels

Oproep Belastingdienst aan webshops met particuliere klanten: bereid u voor op nieuwe EU-regels vanaf 1 juli.

Op 1 juli 2021 gaan de nieuwe EU-regels btw e-commerce in. Deze wetgeving geldt voor Nederlandse webshops met een jaaromzet van 10.000 euro of meer uit verkopen aan particulieren in EU-landen buiten Nederland. De webshops berekenen vanaf 1 juli de btw van het land van de klant. Zij doen vanaf dan aangifte in de afzonderlijke EU-lidstaten óf gebruiken de Unieregeling. De Belastingdienst roept webshopondernemers op zich voor te bereiden op de nieuwe EU-regels.

De nieuwe EU-wetgeving geldt voor ondernemers die vanuit Nederland producten verkopen en leveren aan particulieren en/of zakelijke klanten die geen btw-nummer hebben in andere landen van de Europese Unie. Dit worden ook wel ‘afstandsverkopen’ genoemd. Het gaat met name om ondernemers met een webshop en traditionele postorderverkopen.

Webshopeigenaren die goederen leveren aan particulieren in andere landen van de Europese Unie krijgen te maken met de nieuwe wetgeving btw e-commerce. Webshopeigenaren die te maken krijgen met de nieuwe EU-wetgeving, kunnen op twee manieren hun buitenlandse btw-aangifte regelen. Zij kiezen ervoor de btw per afzonderlijke EU-lidstaat aan te geven waarin zij hebben verkocht. Of zij melden zich aan voor de Unieregeling en daarmee voor het nieuwe één loketsysteem van de Belastingdienst. Wie zich tussen 1 april en 30 juni aanmeldt, kan over de maanden juli tot en met september (het derde kwartaal) één btw-melding doen. Deze melding doen zij via de Nederlandse Belastingdienst voor de btw over alle verkopen aan particulieren in andere EU-landen. De Belastingdienst stuurt deze melding en betaling vervolgens door naar de Belastingdiensten van de andere EU-landen.

 

Uitbreiding steunpakket: welke belastingmaatregelen worden verlengd?

Het kabinet heeft als onderdeel van de nieuwe uitbreiding van het steun- en herstelpakket besloten om een aantal fiscale coronamaatregelen te verlengen. Om welke belastingmaatregelen voor ondernemers gaat het? De Belastingdienst heeft het op een rij gezet.

Bijzonder uitstel van betaling

Het kabinet heeft besloten de regeling voor bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis te verlengen. Je kunt het bijzonder uitstel nog aanvragen of verlengen tot en met 30 juni 2021. Met bijzonder uitstel hoeven tot 1 juli 2021 verschillende belastingen nog niet te worden betaald. Van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2024 krijgen betrokkenen de tijd om de belastingschuld af te lossen die is opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel.

Al verlenging van het bijzonder uitstel aangevraagd en gekregen? Dan hoef je nu niets te doen en geldt het bijzonder uitstel automatisch tot 1 juli 2021. Eerder 3 maanden bijzonder uitstel gekregen, maar nog geen verlenging aangevraagd? Je kunt de fiscus tot en met 30 juni 2021 vragen uw bijzonder te uitstel verlengen. Dat gaat makkelijk en snel met een online formulier. Als je verlenging krijgt geldt het bijzonder uitstel tot 1 juli 2021. Nog geen bijzonder uitstel aangevraagd?

Is je bedrijf door de coronacrisis in betalingsproblemen gekomen? Dan raadt de Belastingdienst aan om zo snel mogelijk bijzonder uitstel aan te vragen. Je doet dit binnen enkele minuten met een online formulier. Je krijgt dan 3 maanden uitstel van betaling. Is het na die 3 maanden nog steeds lastig om op tijd te betalen? Dan kun je verlenging van het bijzonder uitstel aanvragen. Ook dat kan met het online formulier. Krijg je ná 1 april 2021 voor de 1e keer bijzonder uitstel? Dan geldt het uitstel tot 1 juli  2021.

Loonheffingen

Verruiming vrije ruimte

De vrije ruimte over het fiscale loon tot en met € 400.000 is in 2020 en 2021 verhoogd van 1,7% naar 3%. Over het bedrag van de loonsom boven € 400.000 blijft de vrije ruimte in 2020 1,2% en in 2021 1,18%.

Verlaging gebruikelijk loon

Voor aanmerkelijkbelanghouders geldt de gebruikelijkloonregeling (zie paragraaf 16.1 van het Handboek Loonheffingen). Heb je als gevolg van de coronacrisis te maken met een omzetdaling? Dan mag je, zonder de fiscus daarvoor om toestemming te vragen, voor de aangiften loonheffingen over 2021 en 2020 het gebruikelijk loon lager vaststellen.

Voorwaarden voor verlaging van het gebruikelijk loon

Wil je in 2021 en 2020 gebruikmaken van de verlaging, dan moet je wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

Extra voorwaarde in 2021

Wil je in 2021 gebruikmaken van de verlaging, dan moet je in 2021 ten opzichte van 2019 een bepaald omzetverlies hebben geleden. Hoe groot dit omzetverlies moet zijn, maakt de fiscus zo snel mogelijk bekend.

Let op: de berekening is voor 2021 anders dan voor 2020.

intermediairdagenVersoepeling administratieve verplichtingen loonheffingen

Door het voorgeschreven thuiswerken en het houden van 1,5 meter afstand kan in deze periode misschien niet worden voldaan aan alle administratieve verplichtingen voor de loonheffingen. In dat geval verbindt de fiscus daar nu geen consequenties aan. Je moet deze administratieve verplichtingen dan wel alsnog nakomen zodra dit weer kan. Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 30 juni 2021.

Een voorbeeld: Het kan zijn dat je de identiteit van een werknemer nu niet kunt vaststellen aan de hand van een origineel identiteitsbewijs. Normaal gesproken moet je voor deze werknemer dan onder andere het anoniementarief van 52% toepassen. Dat hoef je in deze periode niet te doen als je de identiteit van de werknemers alsnog op de juiste manier vaststelt zodra de situatie het weer toelaat.

Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Versoepeling urencriterium

Door de coronacrisis kan in 2021 misschien niet worden voldaan aan het criterium en de daaruit voortvloeiende aftrekposten. Om dit risico te beperken, mag je er voor de aangifte inkomstenbelasting voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 van uitgaan dat je in die periode ten minste 24 uur per week aan de onderneming hebt besteed. Ook als je dat niet werkelijk hebt gedaan.

Ben je (deels) arbeidsongeschikt?

Dan geldt voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid een urencriterium van 800 uur per kalenderjaar. In dat geval mag je er voor de aangifte inkomstenbelasting van uitgaan dat je in die periode ten minste 16 uur per week aan de onderneming hebt besteed.

Ben je een seizoengebonden ondernemer?

En ligt de piek van de werkzaamheden normaal juist in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021? Dan mag je ervan uitgaan dat je in 2021 in deze periode evenveel uren hebt gewerkt als in 2019. De uren over 2019 moet je wel aannemelijk kunnen maken.

Btw

Geen btw op coronavaccins en -testkits

Vanaf 21 december 2020 tot en met 30 juni 2021 geldt een btw-tarief van 0% voor:

Lever je deze goederen of diensten? En is er geen sprake van een btw-vrijstelling voor medische dienstverlening? Dan mag je het btw-tarief van 0% toepassen en de voorbelasting toch blijven aftrekken.

Het kabinet wil het vaccineren tegen, en testen op corona zo goedkoop mogelijk maken. Daarom voert het tijdelijk dit btw-tarief van 0% in.

Het moet gaan om vaccins die door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zijn goedgekeurd als coronavaccins.
En om testkits die voldoen aan de LCI-richtlijn van het RIVM én aan de bijlage bij deze richtlijn.

Uitlenen zorgpersoneel tijdelijk buiten de heffing van btw

Door de coronacrisis wordt, meer dan normaal, zorgpersoneel in- en uitgeleend. Niet alleen door zorginstellingen, zorginrichtingen en zorgverleners, maar ook door andere bedrijven zoals uitzendbureaus. Het uitlenen van personeel is normaal gesproken een met btw belaste prestatie. In deze tijd vindt het kabinet het ongewenst dat de btw-regels voor de uitleen van personeel leiden tot extra administratieve lasten. Daarom neemt de fiscus een tijdelijke maatregel. Voor de periode van 16 maart 2020 tot en met 30 juni 2021 blijft de uitleen van zorgpersoneel buiten de heffing van btw.

Met zorgpersoneel wordt personeel bedoeld dat wordt ingezet voor het verzorgen en verplegen van personen in zorginstellingen. Het gaat daarbij niet om de opleiding of achtergrond van de medewerker. Dit betekent dat ook het uitlenen van bijvoorbeeld horecapersoneel onder de tijdelijke goedkeuring kan vallen.

Om gebruik te kunnen maken van deze maatregel gelden de volgende voorwaarden:

Deze maatregel heeft géén invloed op de aftrek van voorbelasting van de uitlener. Ben je bijvoorbeeld een uitlener, lever je normaal gesproken prestaties die belast zijn voor de btw en kun je daardoor de inkoop-btw aftrekken? Dan kun je de inkoop-btw ook nu blijven aftrekken.

Geen btw op mondkapjes

Vanaf 25 mei 2020 tot en met 30 juni 2021 is over de levering van mondkapjes geen btw verschuldigd. Verkopers van mondkapjes kunnen de voorbelasting blijven aftrekken. De bedoeling van deze maatregel is dat de mondkapjes goedkoper worden voor de consument.

Extra steunmaatregelen bedrijven inzake coronavirus

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 extra steunmaatregelen bekendgemaakt voor het bedrijfsleven om zodoende de negatieve effecten van het coronavirus zo goed mogelijk te compenseren. Deze maatregelen komen boven op de reeds eerder genomen maatregelen.

Let op! Veel van de maatregelen zijn nog niet tot in detail uitgewerkt. Dat zal de komende tijd gebeuren. We houden dat voor u in de gaten.

 1. Werktijdverkorting wordt NOW
 2. WW-premiedifferentiatie
 3. Tijdelijke bijstand voor zzp’ers
 4. Verdere versoepeling uitstel betalen van belastingen
 5. Verlaging invorderings- en belastingrente
 6. Verruiming Garantie Ondernemersfinanciering
 7. Verruiming kredieten Qredits
 8. Compensatie specifieke sectoren
 9. Overige nieuwe maatregelen
 10. Eerder genomen maatregelen
 1. Werktijdverkorting wordt NOW

De bestaande regeling inzake werktijdverkorting wordt per direct beëindigd. In plaats hiervan komt een nieuwe maatregel, het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Al toegekende werktijdverkorting blijft van kracht. Indien u deze wilt verlengen, dient u gebruik te maken van de nieuwe NOW.

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90%. Het loon dient voor 100% te worden doorbetaald. De aanvraag moet u indienen bij het UWV, die u een voorschot verstrekt van 80% van de te verwachten tegemoetkoming. Het NOW geldt ook voor werknemers met een flexibel arbeidscontract. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden en kan voor nogmaals drie maanden verlengd worden. Het NOW kost de werknemer geen opgebouwde WW-rechten.

Voorwaarden

Tijdens de periode waarover de tegemoetkoming wordt aangevraagd, kan geen ontslag worden aangevraagd voor de betreffende werknemer. Het verwachte omzetverlies moet minstens 20% zijn en ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Omvang van de tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom als de omzet voor 100% wegvalt. Valt bijvoorbeeld de helft van uw omzet weg, dan krijgt u via de NOW 45% tegemoetkoming in de loonkosten.

Let op! U kunt de tegemoetkoming nu nog niet aanvragen. Er zal zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt wanneer dit wel kan.

 1. WW-premiedifferentiatie

Sinds 1 januari betalen werkgevers een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Ook moet de hoge WW-premie worden betaald voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is, zoals in de zorg. Het kabinet bereidt een aanpassing voor om deze effecten weg te nemen.

Voorts hebben werkgevers tot 1 april 2020 de tijd om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen, om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie. Vanwege het coronavirus wordt deze periode verlengd tot 1 juli 2020.

 1. Tijdelijke bijstand voor zzp’ers

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor de kosten van levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor levensonderhoud voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ook blijft de toets op levensvatbaarheid van het bedrijf achterwege.

De bijstand wordt binnen vier weken verstrekt, eventueel via voorschotten. Dit geldt ook voor leningen voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling en bedraagt maximaal ca. € 1500 per maand netto.

Let op! De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft niet achteraf te worden terugbetaald.

Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen en zal een lagere rente worden gehanteerd dan thans in het Bbz geldt.

 1. Verdere versoepeling uitstel betalen van belasting

Het uitstel van betalen van belastingen zal naar alle waarschijnlijkheid nog verder worden versoepeld. Het ministerie van Financiën komt op zeer korte termijn met een nadere duiding.

Wat is er nu al geregeld?

Veel bedrijven zien hun omzet en winst teruglopen, terwijl de kosten en uitgaven gewoon doorgaan. Is dit bij u het geval, dan kunt u bij de Belastingdienst vragen om uitstel van betaling van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Schriftelijk onderbouwen

Het verzoek moet schriftelijk worden onderbouwd. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. Bij toekenning zet de Belastingdienst vervolgens de invordering stop. Omdat de verzoeken per geval moeten worden beoordeeld, kunnen de behandeltijden van de Belastingdienst oplopen.

Verzuimboetes

Daarnaast zal de fiscus de zogenoemde verzuimboetes, voor het niet of niet op tijd betalen van belastingen, schrappen of terugdraaien. Dat geldt bijvoorbeeld als de btw te laat wordt betaald.

Let op! U heeft op dit moment geen verklaring meer nodig van een derde, zoals uw accountant, voor het aanvragen van het uitstel. Dit heeft het kabinet op donderdag 19 maart bekend gemaakt. Neem met vragen over deze regeling even contact met ons op.

 1. Verlaging invorderings- en belastingrente

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn voor belastingen wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De Belastingdienst berekent belastingrente als u bijvoorbeeld te laat bent met het doen van uw aangifte.

 1. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO). Het kabinet stelt voor om het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO worden zowel het mkb als grote ondernemingen geholpen door een 50%-garantie op bankleningen en bankgaranties, van minimaal € 1,5 miljoen tot maximaal € 50 miljoen euro per onderneming. Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar € 150 miljoen.

 1. Verruiming kredieten Qredits

Sinds enkele jaren biedt Qredits het mkb-krediet aan. Dit is een zakelijke lening aan startende en bestaande ondernemers in het mkb van minimaal € 50.000 en maximaal € 250.000. Deze lening is er speciaal voor ondernemers die een financiering nodig hebben en hiervoor niet bij de bank terechtkunnen. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek. Hun wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode wordt automatisch verlaagd naar 2%. Deze crisismaatregel geldt in principe voor een periode van negen maanden en staat open tot eind mei van dit jaar.

Naast Qredits zijn meer kredietverstrekkers actief om de aflosverplichting uit te stellen.

 1. Compensatie specifieke sectoren

Het kabinet werkt aan een regeling voor compensatie aan specifieke sectoren die door het coronavirus extra getroffen worden, zoals de horeca, schoonheidssalons en de reisbranche. De regeling wordt met spoed aan de EU voorgelegd met het oog op ongeoorloofde staatssteun.

 1. Overige nieuwe maatregelen
 1. Eerder genomen maatregelen

Het kabinet heeft eerder al een aantal steunmaatregelen bekendgemaakt. Welke maatregelen zijn dit?

 1. Pas uw voorlopige aanslag aan!

Ondernemers, onder wie ook zzp’ers, hebben in januari hun voorlopige aanslag inkomstenbelasting ontvangen. De winst is hierbij geschat, op basis van ervaringscijfers uit het verleden. Valt uw winst dit jaar door het coronavirus of vanwege andere oorzaken lager uit, dan kunt u uw voorlopige aanslag aanpassen.

Indienen

U doet dit digitaal via Mijn Belastingdienst. U krijgt meestal binnen vier, maar uiterlijk binnen acht weken bericht. Dit betekent dat u vanaf eind april of eind mei minder belasting hoeft af te dragen. Uiteraard kunnen wij dit ook voor u aanvragen/

Let op! Heeft u na afloop van het jaar te veel of te weinig belasting betaald, dan wordt dit verrekend met de definitieve aanslag.

Vennootschapsbelasting

Ondernemers met een bv kunnen eveneens de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting voor dit jaar aanpassen. U doet dit via het nieuwe ondernemersportaal Mijn Belastingdienst Zakelijk. U moet hier inloggen via eHerkenning.

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting dga

Is het verdedigbaar dat u dit jaar een lager gebruikelijk loon aan uw bv onttrekt vanwege de gevolgen van het coronavirus voor uw bv? Dan kunt u als dga uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting aanpassen en hierbij rekening houden met een lager gebruikelijk loon.

Let op! Overleg bij twijfel met ons in hoeverre dit mogelijk is, want een incidenteel verlies vanwege het coronavirus is hiervoor in de regel onvoldoende.

 1. Verruiming borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB-regeling borg voor kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, in de regel hun eigen bank.

In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de bank verstrekt, voor een periode van één jaar. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.

Verhoogd

De omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB-regeling is vanwege het coronavirus verhoogd van 50 naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen, lopen ze hierbij minder risico en hebben bedrijven dus de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen.

Uitbreiding type krediet

Bovendien zal de regeling ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot twee jaar.

Let op! U hoeft geen aparte aanvraag voor de BMKB-regeling in te dienen. U regelt dit via uw bank.

Heeft u vragen? Bel ons!

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de Kamer van Koophandel een loket geopend voor ondernemers met vragen. Zie kvk.nl.

Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen, neem dan vooral contact met ons op.

Hulp aangifte inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting zelf doen of naar een belastingadviseur, zoals Cipres Accountancy?

Vanaf zondag 1 maart kon u op de website van de belastingdienst terecht voor uw aangifte inkomstenbelasting 2019. De animo was zo groot dat de website al snel opgaf.

Een goede voorbereiding voor het indienen van de aangifte is van groot belang. Alhoewel de belastingdienst al veel gegevens heeft ingevuld MOET u die nog wel controleren.

Wat kunt u ter voorbereiding doen:

Hou al uw gegevens bij elkaar en bewaar ze in een afzonderlijke map (digitaal of op papier)

Komt u niet aan uw aangifte uit, zitten er veel bijzonderheden in?

Neem dan contact op met een belastingadviseur bij u in de buurt. Cipres Accountancy is belastingadviseur en wij maken graag tijd en ruimte voor u!

Open spreekuur ondernemers opgeschort

Wij staan als kantoor klaar voor alle ondernemers en startende ondernemers om tijdens ons ondernemersspreekuur hun vragen te beantwoorden over de diverse aspecten die spelen bij het voeren van een onderneming.

Als gevolg van het Corona-virus stellen we momenteel deze bijeenkomsten uit. Echter u kunt ons op allerlei andere wijzen benaderen om uw vragen te stellen. Wij zijn bereikbaar via mail, Whatsapp en telefoon.

Gedurende de Coronacrisis staan wij voor u klaar elke werkdag van 8.30 uur tot 20.30 uur.

Inkomstenbelasting 2019

Voor 1 mei 2020 moet uw aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2019 bij de belastingdienst ontvangen zijn.

Wij kunnen uw belastingaangifte 2019 verzorgen. Dit doen wij op kantoor, of bij u aan huis! U kunt hiervoor nu al een afspraak met ons maken. Hierdoor bent u er verzekerd van dat uw aangifte op tijd bij de belastingdienst ingediend is. Indien uw gegevens niet direct voor handen zijn, dan kunnen we ook uitstel voor uw aangifte inkomstenbelasting vragen.

We verrichten uw belastingaangifte al vanaf € 60,00 inclusief BTW.

Dit tarief is niet van toepassing indien u winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheid heeft, of in geval van bijzondere situaties zoals scheiding, buitenland en migratie. Deze tarieven zijn op aanvraag.

Belastingdienst start met nieuw btw-identificatienummer

Donderdag 10 oktober ontvangt de eerste groep mensen met een eenmanszaak van de Belastingdienst een nieuw btw-identificatienummer, het btw-id. In totaal ontvangen deze maand circa 1.3 miljoen ondernemers dit nieuwe btw-id.

In het nieuwe btw-id is het BSN van de ondernemer niet langer verwerkt. Zo wordt de privacy van de ondernemer beter gewaarborgd. Het nieuwe btw-id is geldig vanaf 1 januari 2020. De Belastingdienst verzendt de brieven deze maand al, zodat een ondernemer nu al voorbereidingen kan treffen, zoals het aanpassen van briefpapier en het informeren van de boekhouder.

Het btw-id is een persoonlijk, uniek nummer dat bestaat uit een reeks van 14 tekens. Vanaf 1 januari 2020 moeten ondernemers het btw-id op facturen en hun website vermelden om zich te identificeren als btw-plichtig ondernemer. Daarmee voldoen zij aan de wettelijke eisen. Voor handel binnen de EU is het belangrijk dat mensen met een eenmanszaak hun btw-id tijdig doorgeven aan hun leveranciers.

Ondernemers houden hun huidige btw-nummer voor communicatie met de Belastingdienst en voor de btw-aangifte.

Meer informatie over het nieuwe btw-id kunt u vinden op de website van de belastingdienst of neem contact op met ons kantoor.