Bewaartermijn zakelijke administratie

12-01-2018

De bewaartermijn is fiscaal geregeld en is in die zin dan ook een minimale bewaartermijn. U kunt er natuurlijk zelf voor kiezen om de administratie langer te bewaren.

De standaard fiscale bewaartermijn van administratieve gegevens zoals facturen en grootboek, is 7 jaar. Dit geldt ook voor electronische berichten die betrekking hebben op uw bedrijfsvoering. Dit laatste kan van belang zijn voor webshops.

De bewaartermijn voor gegevens met betrekking tot onroerend goed wijkt van de regeling hierboven af. Deze stukken dienen tenminste 10 jaar te worden bewaard.

De bewaarde gegevens moeten bewaard worden in de vorm waarin u deze hebt ontvangen of verstuurd. De gegevens mogen ook ingescand en digitaal bewaard worden. Er moet dan wel sprake zijn van een juiste en volledige weergave van het origineel. Als ze hieraan voldoen, hoef je de originele facturen en bonnetjes niet te bewaren.

Wij adviseren u om uw zakelijke administratie vanaf 2011 te bewaren, als ook de gegevens met betrekking tot onroerend goed bewaren vanaf 2008. Oudere aktes en andere originele stukken moeten in principe niet vernietigd worden. Twijfelt u? Neem dan contact met ons op!

Delen op social media 

Direct resultaat met Cipres Accountancy

Copyright ©
2024
All Rights Reserved Website & Google optimalisatie