Uitbreiding steunpakket: welke belastingmaatregelen worden verlengd?

20-01-2021

Het kabinet heeft als onderdeel van de nieuwe uitbreiding van het steun- en herstelpakket besloten om een aantal fiscale coronamaatregelen te verlengen. Om welke belastingmaatregelen voor ondernemers gaat het? De Belastingdienst heeft het op een rij gezet.

Bijzonder uitstel van betaling

Het kabinet heeft besloten de regeling voor bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis te verlengen. Je kunt het bijzonder uitstel nog aanvragen of verlengen tot en met 30 juni 2021. Met bijzonder uitstel hoeven tot 1 juli 2021 verschillende belastingen nog niet te worden betaald. Van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2024 krijgen betrokkenen de tijd om de belastingschuld af te lossen die is opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel.

Al verlenging van het bijzonder uitstel aangevraagd en gekregen? Dan hoef je nu niets te doen en geldt het bijzonder uitstel automatisch tot 1 juli 2021. Eerder 3 maanden bijzonder uitstel gekregen, maar nog geen verlenging aangevraagd? Je kunt de fiscus tot en met 30 juni 2021 vragen uw bijzonder te uitstel verlengen. Dat gaat makkelijk en snel met een online formulier. Als je verlenging krijgt geldt het bijzonder uitstel tot 1 juli 2021. Nog geen bijzonder uitstel aangevraagd?

Is je bedrijf door de coronacrisis in betalingsproblemen gekomen? Dan raadt de Belastingdienst aan om zo snel mogelijk bijzonder uitstel aan te vragen. Je doet dit binnen enkele minuten met een online formulier. Je krijgt dan 3 maanden uitstel van betaling. Is het na die 3 maanden nog steeds lastig om op tijd te betalen? Dan kun je verlenging van het bijzonder uitstel aanvragen. Ook dat kan met het online formulier. Krijg je ná 1 april 2021 voor de 1e keer bijzonder uitstel? Dan geldt het uitstel tot 1 juli  2021.

Loonheffingen

Verruiming vrije ruimte

De vrije ruimte over het fiscale loon tot en met € 400.000 is in 2020 en 2021 verhoogd van 1,7% naar 3%. Over het bedrag van de loonsom boven € 400.000 blijft de vrije ruimte in 2020 1,2% en in 2021 1,18%.

Verlaging gebruikelijk loon

Voor aanmerkelijkbelanghouders geldt de gebruikelijkloonregeling (zie paragraaf 16.1 van het Handboek Loonheffingen). Heb je als gevolg van de coronacrisis te maken met een omzetdaling? Dan mag je, zonder de fiscus daarvoor om toestemming te vragen, voor de aangiften loonheffingen over 2021 en 2020 het gebruikelijk loon lager vaststellen.

Voorwaarden voor verlaging van het gebruikelijk loon

Wil je in 2021 en 2020 gebruikmaken van de verlaging, dan moet je wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De rekening-courantschuld of het dividend mag niet toenemen als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.
 • Als de aanmerkelijkbelanghouder in werkelijkheid een hoger loon heeft gehad dan volgt uit deze berekening, dan geldt dat hogere loon.
 • Als de omzet in 2019, 2020 of 2021 is beïnvloed door bijzondere zaken, zoals een oprichting, staking, fusie, splitsing of bijzondere resultaten, dan pas je onderstaande berekening toe zonder die beïnvloeding.

Extra voorwaarde in 2021

Wil je in 2021 gebruikmaken van de verlaging, dan moet je in 2021 ten opzichte van 2019 een bepaald omzetverlies hebben geleden. Hoe groot dit omzetverlies moet zijn, maakt de fiscus zo snel mogelijk bekend.

Let op: de berekening is voor 2021 anders dan voor 2020.

intermediairdagenVersoepeling administratieve verplichtingen loonheffingen

Door het voorgeschreven thuiswerken en het houden van 1,5 meter afstand kan in deze periode misschien niet worden voldaan aan alle administratieve verplichtingen voor de loonheffingen. In dat geval verbindt de fiscus daar nu geen consequenties aan. Je moet deze administratieve verplichtingen dan wel alsnog nakomen zodra dit weer kan. Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 30 juni 2021.

Een voorbeeld: Het kan zijn dat je de identiteit van een werknemer nu niet kunt vaststellen aan de hand van een origineel identiteitsbewijs. Normaal gesproken moet je voor deze werknemer dan onder andere het anoniementarief van 52% toepassen. Dat hoef je in deze periode niet te doen als je de identiteit van de werknemers alsnog op de juiste manier vaststelt zodra de situatie het weer toelaat.

Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Versoepeling urencriterium

Door de coronacrisis kan in 2021 misschien niet worden voldaan aan het criterium en de daaruit voortvloeiende aftrekposten. Om dit risico te beperken, mag je er voor de aangifte inkomstenbelasting voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 van uitgaan dat je in die periode ten minste 24 uur per week aan de onderneming hebt besteed. Ook als je dat niet werkelijk hebt gedaan.

Ben je (deels) arbeidsongeschikt?

Dan geldt voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid een urencriterium van 800 uur per kalenderjaar. In dat geval mag je er voor de aangifte inkomstenbelasting van uitgaan dat je in die periode ten minste 16 uur per week aan de onderneming hebt besteed.

Ben je een seizoengebonden ondernemer?

En ligt de piek van de werkzaamheden normaal juist in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021? Dan mag je ervan uitgaan dat je in 2021 in deze periode evenveel uren hebt gewerkt als in 2019. De uren over 2019 moet je wel aannemelijk kunnen maken.

Btw

Geen btw op coronavaccins en -testkits

Vanaf 21 december 2020 tot en met 30 juni 2021 geldt een btw-tarief van 0% voor:

 • het leveren van coronavaccins
 • het inenten met deze vaccins
 • het leveren van coronatestkits
 • het testen met deze testkits

Lever je deze goederen of diensten? En is er geen sprake van een btw-vrijstelling voor medische dienstverlening? Dan mag je het btw-tarief van 0% toepassen en de voorbelasting toch blijven aftrekken.

Het kabinet wil het vaccineren tegen, en testen op corona zo goedkoop mogelijk maken. Daarom voert het tijdelijk dit btw-tarief van 0% in.

Het moet gaan om vaccins die door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zijn goedgekeurd als coronavaccins.
En om testkits die voldoen aan de LCI-richtlijn van het RIVM én aan de bijlage bij deze richtlijn.

Uitlenen zorgpersoneel tijdelijk buiten de heffing van btw

Door de coronacrisis wordt, meer dan normaal, zorgpersoneel in- en uitgeleend. Niet alleen door zorginstellingen, zorginrichtingen en zorgverleners, maar ook door andere bedrijven zoals uitzendbureaus. Het uitlenen van personeel is normaal gesproken een met btw belaste prestatie. In deze tijd vindt het kabinet het ongewenst dat de btw-regels voor de uitleen van personeel leiden tot extra administratieve lasten. Daarom neemt de fiscus een tijdelijke maatregel. Voor de periode van 16 maart 2020 tot en met 30 juni 2021 blijft de uitleen van zorgpersoneel buiten de heffing van btw.

Met zorgpersoneel wordt personeel bedoeld dat wordt ingezet voor het verzorgen en verplegen van personen in zorginstellingen. Het gaat daarbij niet om de opleiding of achtergrond van de medewerker. Dit betekent dat ook het uitlenen van bijvoorbeeld horecapersoneel onder de tijdelijke goedkeuring kan vallen.

Om gebruik te kunnen maken van deze maatregel gelden de volgende voorwaarden:

 • De inlener is een zorginstelling of zorginrichting die een in het Beleidsbesluit van 14 april 2020 genoemde btw-vrijstelling toepast.
 • De uitlener vermeldt op de factuur dat gebruik wordt gemaakt van deze goedkeuring en legt de gegevens die betrekking hebben op de toepassing van deze goedkeuring vast in de administratie.
 • De uitlener mag alleen de brutoloonkosten in rekening brengen aan de inlener, eventueel verhoogd met een administratieve kostenvergoeding van maximaal 5%.
 • Er mag met deze uitleen geen winst worden beoogd of gemaakt.

Deze maatregel heeft géén invloed op de aftrek van voorbelasting van de uitlener. Ben je bijvoorbeeld een uitlener, lever je normaal gesproken prestaties die belast zijn voor de btw en kun je daardoor de inkoop-btw aftrekken? Dan kun je de inkoop-btw ook nu blijven aftrekken.

Geen btw op mondkapjes

Vanaf 25 mei 2020 tot en met 30 juni 2021 is over de levering van mondkapjes geen btw verschuldigd. Verkopers van mondkapjes kunnen de voorbelasting blijven aftrekken. De bedoeling van deze maatregel is dat de mondkapjes goedkoper worden voor de consument.

Delen op social media 

Direct resultaat met Cipres Accountancy

Copyright ©
2024
All Rights Reserved Website & Google optimalisatie