Deponeringstermijnen Jaarrekening

12-01-2018

Wat is de deponeringstermijn van jaarrekening bij de Kamer van Koophandel (kvk) van besloten vennootschappen (B.V.’s)?

De afgelopen jaren zijn de opmaaktermijnen en termijnen van deponering verkort. De op dit moment geldende termijnen worden hierna genoemd. De uiterste termijn voor vaststelling van de jaarrekening verschilt per bv, maar uiterlijk binnen twaalf maanden na afloop van het betreffende boekjaar dient de jaarrekening te worden gedeponeerd.

 • Opstellen van de jaarrekening:
  • De jaarrekening dient binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur van de bv te worden opgesteld.
  • Eventueel kan de Algemene Vergadering met vijf maanden verlengen. Totaal zijn er dus tien maanden voor het opstellen van de jaarrekening.
 • Na het opstellen van de jaarrekening wordt deze vastgesteld door de Algemene Vergadering.
 • De jaarrekening dient uiterlijk binnen acht dagen na vaststelling te worden gedeponeerd.
 • Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn, geldt de ondertekening van alle bestuurders als vaststelling van de jaarrekening. Totaaltermijn deponering is dan 10 maanden + 8  dagen.
 • Indien niet alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn dient uiterlijk binnen twee maanden na de opstelling van de jaarrekening te worden gedeponeerd. Totaaltermijn deponering is dan 10 + 2 = 12 maanden.

VOORBEELD meest voorkomende situatie: als het boekjaar van uw besloten vennootschap gelijk is aan een kalenderjaar (‘2018’) betreft, dan gelden de volgende data:

 • Opstellen van de jaarrekening:
  • De jaarrekening dient voor 1 juni 2019.
  • Algemene Vergadering met vijf maanden verlengen: voor 1 november 2019
 • Na het opstellen van de jaarrekening wordt deze vastgesteld door de Algemene Vergadering
 • De jaarrekening dient uiterlijk binnen acht dagen na vaststelling te worden gedeponeerd
 • Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn: uiterlijk 8 november 2019
 • Indien niet alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn: dient 31 december 2019

Vanaf boekjaar 2017 moeten de jaarrekeningen van besloten vennootschappen met de grootte micro, klein of middelgroot, haar jaarrekening digitaal deponeren.

Delen op social media 

Direct resultaat met Cipres Accountancy

Copyright ©
2024
All Rights Reserved Website & Google optimalisatie