Jaarrekening Nispen

Jaarrekening Nispen

Jaarrekening
Heeft u zelf een ander software pakket:

Heeft u een eenmanszaak, v.o.f. of een maatschap, dan bent u in principe niet verplicht een jaarrekening op te stellen. Een besloten vennootschap (B.V.) is wel verplicht om een jaarrekening op te stellen en de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel te deponeren.

Uw bank/financierders, de Belastingdienst en dus misschien ook de Kamer van Koophandel kunnen jaarlijks aan u om een degelijk financieel overzicht vragen. Cipres Accountancy kan op een deskundige wijze uw jaarrekening opstellen. Correct, snel en duidelijk. Zo kunt u zich concentreren op uw kerntaken.

Een jaarrekening opstellen biedt kansen:

Een goede en betrouwbare jaarrekening opstellen wordt vaak gezien als een verplichting. Wij denken graag in kansen en zien de oplevering van de jaarcijfers juist als een mooie kans voor uzelf. Immers met een tijdig en volledig overzicht van uw cijfers over het afgelopen jaar krijgt u enorm veel data aangereikt waarmee u uw processen efficiënter kunt maken. Waar zitten de grootste kostenposten? Hoe gevoelig bent u voor omzetderving? en wat is er veranderd t.o.v. voorgaande jaren? Door op deze en andere vragen antwoord te geven, komen soms zeer verrassende inzichten naar voren die u zullen helpen om de juiste koers voor het bedrijf te bepalen.

Naast het extra inzicht in uw operationele proces kan een jaarrekening opmaken ook bijdragen aan het efficiënter maken van het administratieve proces. Waar zitten hiaten en hoe kan de gehele financiële administratie nog verder verbeterd worden?

Samenstellingsverklaring:

Bij de jaarrekening die we afgeven zit een samenstellingsverklaring. Hiermee verklaart Cipres Accountancy dat de jaarrekening op vakbekwame wijze en zorgvuldig is samengesteld in overeenstemming met de beroepsvoorschriften van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en dat de jaarrekening voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Dit lijkt een formaliteit, maar we zijn zeer zuinig op onze reputatie en zo’n verklaring draagt bij aan betrouwbare uitstraling richting alle lezers van uw rapport.

Ook meer uit uw jaarrekening halen? Neem vooral contact met ons op, we helpen u graag. Jaarrekening Nispen.

MKB Accountant:

Accountant is in tegenstelling tot boekhouder een beschermd beroep. Hiervoor is dus wel een opleiding en diploma vereist, jezelf uitgeven voor accountant zonder dat je hiervoor het diploma hebt is strafbaar. Je hebt twee soorten accountants de AA (Accountants Administratieconsulent) en RA (Register Accountant). De AA accountant heeft de HBO opleiding accountancy afgerond en de verplichte praktijkstages doorlopen. De RA accountant heeft de universitaire opleiding accountancy afgerond en daarna het postdoctoraal tot Register Accountant en ook deze heeft de verplichte praktijkstage van 3 jaar volbracht. Je bent dus niet zo maar accountant. Accountants moeten ingeschreven staan in het accountantsregister. Dit register wordt beheerd door de beroepsorganisatie NBA.

De accountant kan u met de volgende werkzaamheden van dienst zijn:

Het samenstellen en controleren van de jaarrekening. Uit uw jaarrekening blijkt hoe uw bedrijf het afgelopen jaar heeft gedraaid. Uw accountant stelt deze jaarrekening – die bestaat uit een balans, winst- en verliesrekening en een toelichting daarop – samen volgens wettelijke eisen. Als u een BV hebt, moet u de jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel. De accountant maakt, meestal na het afgeven van een samenstellingsverklaring, hierbij een publicatiejaarrekening. De accountant kan ook de getrouwheid van de financiële informatie controleren. U krijgt dan een controleverklaring. Dit geeft banken of andere financiers de zekerheid dat de gegevens in uw jaarrekening juist en volledig zijn. Jaarrekening Roosendaal.

Cipres Accountancy

Financiële Administratie

Van administratie naar aangifte omzetbelasting
LEES MEER

Jaarrekeningen

Financiële situatie van uw bedrijf of organisatie
LEES MEER

Belastingaangifte

Aangesloten bij Register Belastingadviseurs (RB)
LEES MEER

Direct resultaat met Cipres Accountancy

Copyright ©
2024
All Rights Reserved Website & Google optimalisatie