Jaarrekening

Jaarrekening

Heeft u een eenmanszaak, v.o.f. of een maatschap, dan bent u in principe niet verplicht een jaarrekening op te stellen. Een besloten vennootschap (B.V.) is wel verplicht om een jaarrekening op te stellen en de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel te deponeren.

Uw bank/financiers, de Belastingdienst en dus misschien ook de Kamer van Koophandel kunnen jaarlijks aan u om een degelijk financieel overzicht vragen. Cipres Accountancy kan op een deskundige wijze uw jaarrekening opstellen. Correct, snel en duidelijk. Zo kunt u zich concentreren op uw kerntaken.

Een jaarrekening opstellen biedt kansen:

Een goede en betrouwbare jaarrekening opstellen wordt vaak gezien als een verplichting. Wij denken graag in kansen en zien de oplevering van de jaarcijfers juist als een mooie kans voor uzelf. Immers met een tijdig en volledig overzicht van uw cijfers over het afgelopen jaar krijgt u enorm veel data aangereikt waarmee u uw processen efficiënter kunt maken. Waar zitten de grootste kostenposten? Hoe gevoelig bent u voor omzetderving? en wat is er veranderd t.o.v. voorgaande jaren? Door op deze en andere vragen antwoord te geven, komen soms zeer verrassende inzichten naar voren die u zullen helpen om de juiste koers voor het bedrijf te bepalen.

Naast het extra inzicht in uw operationele proces kan een jaarrekening opmaken ook bijdragen aan het efficiënter maken van het administratieve proces. Waar zitten hiaten en hoe kan de gehele financiële administratie nog verder verbeterd worden?
Jaarrekening
Samenstellingsverklaring:

Bij de jaarrekening die we afgeven zit een samenstellingsverklaring. Hiermee verklaart Cipres Accountancy dat de jaarrekening op vakbekwame wijze en zorgvuldig is samengesteld in overeenstemming met de beroepsvoorschriften van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en dat de jaarrekening voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Dit lijkt een formaliteit, maar we zijn zeer zuinig op onze reputatie en zo’n verklaring draagt bij aan betrouwbare uitstraling richting alle lezers van uw rapport.

Ook meer uit uw jaarrekening halen? Neem vooral contact met ons op, we helpen u graag.

Direct resultaat met Cipres Accountancy

Copyright ©
2024
All Rights Reserved Website & Google optimalisatie